Previous Page
Previous Page

Algemene voorwaarden

13 december 2019

NiceDay is ontwikkeld door Sense Health b.v., en dit is een wettelijke overeenkomst tussen jou en Sense Health b.v. (hierna: Sense) betreffende het gebruik van de service die Sense aanbiedt (hierna: Sense services).

Door het registreren voor en/of gebruik maken van Sense services, ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, en geef je Sense toestemming elektronisch met je te communiceren over Sense services.

Onze services

Videobellen 

Jouw abonnement bevat 1 of meerdere videobelsessies. Dit betekent dat je een afspraak voor een live videogesprek kunt plannen met een coach. Een videobelsessie duurt 30 minuten en moet vooraf worden gepland met de coach (maandag tot en met vrijdag).

Onbeperkt chatten

Jouw abonnement bevat onbeperkt chatten, dit betekent dat jouw coach een of meer van jouw berichten beantwoordt tussen kantooruren (9.00-17.00 uur) en binnen 48 uur (maandag-vrijdag). Je moet eerst een bericht schrijven om een antwoord te ontvangen. Let op: onbeperkt chatten is niet hetzelfde als live chatten (zie Booster-minuten) en hoewel onze coaches hun best doen om binnen 48 uur te beantwoorden, zijn er geen garanties. Neem contact met ons op als je vertraging ondervindt: 085 – 0438475 of via [email protected] 

Feedback op process

Je hebt recht op feedback op je proces. Dit betekent dat je coach, tussen twee videobelsessies in, feedback geeft op sommige registraties, die jij in de NiceDay App zet. Jouw coach geeft niet op alle registraties feedback. Als je wilt dat je coach aandacht besteedt aan een bepaalde registratie, dan kun je dit aan je coach laten weten door een chatbericht te sturen.

Opties om af te spreken tussen 18.00-20.00

Als jouw abonnement opties voor avondafspraken tussen 18.00 en 20.00 uur bevat, betekent dit dat je een afspraak voor een videogesprek kunt plannen tijdens deze uren (maandag tot en met vrijdag). Let op: mogelijk werkt jouw coach niet alle avonden in de week. Het is aan jou en je coach om een beschikbare tijd te vinden.

Booster-minuten

Als jouw abonnement Booster-minuten bevat, betekent dit dat je live chatsessies met je coach kunt inplannen. Houd er rekening mee dat je deze minuten van tevoren moet inplannen. Dit doe je door een chatbericht naar je coach te sturen en een chatafspraak aan te vragen. Gemiddeld genomen is het mogelijk om deze afspraak binnen 48 uur in te plannen (maandag tot en met  vrijdag van 9.00-17.00 uur). Je hebt maximaal 15 Booster-minuten per week die je kan inzetten.

Afspraak annuleren

Afspraken met je coach kunnen geannuleerd worden of opnieuw worden gepland door een chatbericht naar je coach te sturen. Afspraken annuleren of opnieuw plannen moet minimaal 24 uur van tevoren. Als een afspraak niet minimaal 24 uur van te voren geannuleerd of gewijzigd wordt, dan wordt de afspraak gemarkeerd als voltooid, alsof deze had plaatsgevonden.

Betalingen, annulering en restituties

Onze services zijn op basis van een abonnement. Dit betekent dat er maandelijks een bedrag in rekening wordt gebracht totdat je het abonnement annuleert. Je abonnement begint op de dag van je eerste afspraak met je coach. Je abonnement kun je op elk moment annuleren. Er worden dan geen kosten meer in rekening gebracht. Om je abonnement te annuleren of te wijzigen, kun je contact opnemen met het NiceDay Team. Het team is bereikbaar via de chat of stuur een e-mail naar [email protected]

Je betaalt door het factuurbedrag over te maken naar het IBAN-nummer dat op de factuur staat.

Restitutie Beleid

NiceDay behandelt geen restituties. Onze services zijn toegankelijk zolang je abonnement loopt. Het is niet mogelijk om ongebruikte afspraken of interactietijd met je coach mee te nemen naar een nieuwe abonnement maand. Als je echter niet in staat bent om een sessie met je coach bij te wonen vanwege unieke of wettelijke omstandigheden (medische reden, overlijden, handicap, gerechtelijke bevelen, enz.) bieden wij de mogelijkheid om een nieuwe afspraak te maken.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

We kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Een link naar de meest recente Algemene Voorwaarden is beschikbaar in de NiceDay App. De datum van de “Laatste update” staat bovenaan de Algemene Voorwaarden. Het blijvende gebruik van de Sense-services na het plaatsen van dergelijke wijzigingen houdt in dat je de gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert.

Vereisten voor het Gebruik van Sense services

Sense services zijn beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder.

Voorzorgsmaatregelen

Informatie en content in de Sense services is alleen voor informatieve doeleinden bedoeld en is niet bedoeld om de relatie tussen jou en jouw arts of andere medische behandelaars te vervangen. Wij zijn geen erkende medische zorginstelling en hebben geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook. De oefeningen of activiteiten, die in de Sense services worden beschreven, zijn niet voor iedereen geschikt.

Wij proberen nuttige en betrouwbare informatie te verstrekken, maar het gebruik van en het vertrouwen op de informatie, die door Sense, zijn werknemers of anderen manieren van informatievoorziening in de Sense-services, is uitsluitend op eigen risico.

Door Gebruikers gegenereerde inhoud

Gegevens die je invult bij de Sense services (“Door Gebruikers gegenereerde inhoud”) zijn onderworpen aan het Sense privacybeleid en de privacyinstellingen die je  selecteert binnen de Sense services, voor zover deze beschikbaar zijn. Een kopie van het privacybeleid kun je vinden in de apps en websites van Sense.

Registratie en Wachtwoord

Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw inloggegevens en wachtwoord. Je bent verantwoordelijk voor elk gebruik van jouw inloggegevens, al dan niet door jou geautoriseerd. Sense aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie die is verstrekt door iemand die op frauduleuze wijze toegang heeft gehad tot je Sense-account of voor frauduleus gebruik en misbruik van informatie door derden.

Eigendom van de Sense services

Met uitzondering van de Door Gebruikers gegenereerde inhoud en persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd in het privacybeleid, zijn de Sense services en alle aspecten daarvan, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Sense of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om enig deel van de Sense services te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of afgeleide producten openbaar te maken (inclusief het inlijsten van enige inhoud) of commercieel te verspreiden, behalve om de informatie daarin te bekijken en een redelijk aantal kopieën te maken van delen van de informatie (zonder aanpassing).

Gebruikersgedrag

Als wij vaststellen dat een gebruiker de Sense services niet op verantwoorde wijze gebruikt, hebben wij het recht (maar niet de plicht) om de toegang tot de Sense services te blokkeren of het gebruik van de Sense services te verwijderen, bewerken, blokkeren of verwijderen.

Veranderingen aan Sense services

Sense heeft het recht om een functie of onderdeel van de Sense services op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of tijdelijk stop te zetten. Je geeft toestemming dat Sense niet aansprakelijk is voor jou of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van een functie of onderdeel van de Sense services.

Services van derden

De Sense services kunnen links of verwijzingen bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Wij controleren of onderzoeken dergelijke websites niet en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van dergelijke websites.

Inhoud en Garantie disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

De services worden geleverd door Sense en zijn gelieerde ondernemingen. Noch Sense, noch haar partners of gelieerde ondernemingen geven geen enkele vorm van garantie met betrekking tot de werking van de services of informatie aangeboden via de services.

Het gebruik van NiceDay buiten een gecertificeerde behandelingsinstelling is op eigen risico. Binnen een gecertificeerde behandelinstelling dient NiceDay alleen als aanvulling op de expertise van de behandelaar, en wanneer er conflicten ontstaan, prevaleert de mening van de behandelaar. In geen enkel geval is Sense aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de services of het onvermogen om de services te gebruiken.

Algemeen

De Algemene Voorwaarden en de oplossing voor een conflict met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of de services van Sense vallen onder het Nederlandse recht zonder de principes van het internationaal privaatrecht. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen jou en Sense met betrekking tot de besproken onderwerpen hierin en overstemmen alle hiervoor of hierna besproken en geschreven overeenkomsten. Je mag deze overeenkomst niet toewijzen aan een andere partij en elke poging hiertoe is nietig.

lightBold@3x

Copyright © 2019. All Rights Reserved